bool(false)
27 grudnia 2021 by Jedyneczka 0 Comments

LOGOPEDA

Poszukujemy logopedy do przedszkola, więcej informacji pod nr tel. 512 699 298

27 października 2021 by Jedyneczka 0 Comments

Zapytanie o cenę

W związku z realizacją projektu “PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA – utworzenie 25 nowych miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców Suwałk” nr RPPD.03.01.01-20-0486/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli Przedszkola Niepublicznego “Jedyneczka” w Suwałkach. Szczegóły w załączniku poniżej

30 września 2021 by Jedyneczka 0 Comments

PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA…

PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA w Suwałkach na ul. Wesołej 2 zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat na do udziału w projekcie, który zapewnia liczne zajęcia dodatkowe, m.in. zajęcia z logopedą, psychologiem, zajęcia z robotyki i kodowania oraz gimnastyki korekcyjnej, zaś realizację podstawy programowej opiera na innowacyjnym programie opracowanym przez Lwa Wygotskiego KLUCZ DO UCZENIA SIĘ, na który składają się moduły (Matematyka sensoryczna, Matematyka, Program literacki, Konstrukcje, Gry rozwijające, Od bazgrania do pisania, Ty-Ja-Świat, Kreatywne modelowanie, Ruch ekspresyjny, Program badawczy, Program wizualno-przestrzenny, Logika). Zapewniamy małe grupy przedszkolne, a opłata miesięczna to 304,50zł łącznie za pobyt i wyżywienie.

Poniżej aktualny regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, aktualne załączniki do pobrania we wcześniejszej informacji.

25 sierpnia 2021 by Jedyneczka 0 Comments

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

                                                                                                                                                                                                                           Suwałki, 25.08.2021r.

                                                                                INFORMCJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

W związku ze zmianą terminu realizacji projektu pt. “PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA – utworzenie 25 nowych miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców Suwałk” nr RPPD.03.01.01-20-0486/20, realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zamieszczam poniżej aktualny regulamin wraz z wymaganymi dokumentami.

Regulamin

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

oświadczenie o zamieszkaniu, pracy lub nauce na ternie wojwództwa podlaskiego – gminy Miasta Suwałki

Oświadczenie uczestnika osoby biorącej udział w realizacji projektu

deklaracja uczestnictwa

deklaracja uczestnictwa w zajęciach dodatkowych

oświadczenie o statusie osoby z niepełnosprawnością

oświadczenie o statusie osoby z niepełnosprawnością w rodzinie

oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie o pracy zawodowej

oświadczenie o niekorzystnej sytuacji finansowej

28 czerwca 2021 by Jedyneczka 0 Comments

Informacja o projekcie pt. “PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA – utworzenie 25 nowych miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców Suwałk”

 

                                                                                                                                                                                                Suwałki, dnia 28.06.2021roku

                                                                     INFORMACJA O NOWYM PROJEKCIE


Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy realizację projekt pn. „PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA –  utworzenie 25 nowych miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców Suwałk” nr RPPD.03.01.01-20-0486/20, realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Celem projektu jest wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
Rezultatem projektu będzie utworzenie i funkcjonowanie 25 nowych miejsc w Przedszkolu JEDYNECZKA dla mieszkańców Suwałk w tym 2 grupy dzieci ( 3-4 latki i 5-6 latki ).
Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01.06.2021r. do dnia 31.08.2022r.                                                                                                      Okres rekrutacji  od dnia 30.06.2021roku do dnia 25.08.2021 roku.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą od  30 czerwca 2021r. w Biurze Projektu ul. Zastawie 38, 16-400 Suwałki ( biuro projektu będzie funkcjonowało przy ul. Zastawie 38 w Suwałkach do momentu rejestracji PRZEDSZKOLA JEDYNECZKA, potem będzie to miejsce realizacji projektu, o zmianie adresu biura projektu  rodzice zostaną poinformowani telefonicznie), więcej informacji pod nr tel. 512 699 298
Kryteria naboru:
  a) Kryterium obligatoryjne zamieszkanie dziecka w wieku przedszkolnym na terenie gminy  Miasta Suwałki
  b) Kryterium premiujące:                                                                                                                                                                                                        – niepełnosprawność dziecka + 10pkt                                                                                                                                                                                    – niepełnosprawność w rodzinie + 10 pkt za każdą osobę                                                                                                                                                  – dzieci wychowujące się w rodzinie wielodzietnej + 5 pkt                                                                                                                                                  – dzieci wychowywane samotnie + 5 pkt                                                                                                                                                                              – niekorzystna sytuacja finansowa + 5 pkt                                                                                                                                                                            – praca zawodowa obojga rodziców + 3 pkt

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

Regulamin.pdf

22 października 2020 by Jedyneczka 0 Comments

OGŁOSZENIE

W miesiącu listopadzie i grudniu 2020 r. w naszym żłobku nie pobieramy tzw. opłaty wpisowej bez względu na formę opieki. Nadal oferujemy też opiekę godzinową w ramach karnetów. Na chwile obecną grupy są małe do 16 osób, jest możliwość opieki w wybrane dni tygodnia w dowolnych godzinach. Serdecznie zapraszamy

24 września 2020 by Jedyneczka 0 Comments

PROMOCJE od 01.10.2020r. do 31.12.2020r.

  1. Karnety godzinowe tylko od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. dla dzieci rozpoczynających opiekę w żłobku lub korzystających z tej opieki od czasu do czasu. Warunki oferty karnetowej:                                                                                                                                                                                                       – karnet godzinowy jest do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca od dnia zakupu (tj. data wpływu przelewu),                                                                        – karnet można wykorzystać w dowolnym czasie, w różnych dniach tygodnia w godzinach 7.00-16.30 od poniedziałku do piątku,                                – dane dziecko może skorzystać max z 300 godzin opieki w ramach karnetów godzinowych,                                                                                                 – karnet rozliczany jest za każde rozpoczęte pół godziny,                                                                                                                                                               – niewykorzystane godziny przepadają po upływie 1 miesiąca od dnia zakupu ,                                                                                                                         – przed rozpoczęciem opieki w ramach karnetów należy ustalić godziny pobytu dziecka w żłobku dzień przed dniem planowanej opieki,                       – w przypadku rezygnacji z karnetu po jego wykupieniu nie uwzględnia się zwrotów,                                                                                                              – za pobyt dziecka w ramach karnetu opłata pobierana jest z góry.                                                                                                                                      Oferta karnetowa:                                                                                                                                                                                                                                 a) Karnet 20 godzin – 80zł,                                                                                                                                                                                                        b) Karnet 50 godzin – 170zł,                                                                                                                                                                                                               c) Karnet 100 godzin – 300zł,                                                                                                                                                                                               możliwość dokupienia posiłków: 14zł za dzień
  2. Stały upust dla Rodzeństw uczęszczających do placówki w wysokości 10%.
  3. Każdy Rodzic, z którego polecenia nowy Rodzic zapisze do nas swoje Dziecko otrzyma 20% rabat (dotyczy dwumiesięcznej opłaty stałej, przy czym nowy Rodzic podpisze umowę na min 6 miesięcy).                                                                                                                                                       Więcej informacji pod nr tel. 512 699 298

13 sierpnia 2020 by Jedyneczka 0 Comments

TYDZIEŃ ADAPTACJI W NASZYM ŻŁOBKU GRATIS!

Okres adaptacji danego dziecka w grupie zależy od wielu czynników i ciężko jest określić, jak długo będzie trwał. W miesiącu sierpniu proponujemy tygodniowy lub dłuższy BEZPŁATNY okres adaptacji, w którym dziecko ma szansę zapoznania się z nowym środowiskiem i opiekunkami. Na tygodnie adaptacyjne prosimy umawiać się telefonicznie nr 512 699 298. Mamy jeszcze wolne miejsca w każdej grupie wiekowej. Serdecznie zapraszamy!

31 lipca 2020 by Jedyneczka 0 Comments

REKRUTACJA

Drodzy Rodzice termin podpisywania umów dotyczących opieki w naszej placówce na rok 2020/2021 został przedłużony do 07.08.2020 , osoby chętne zapraszamy. Nadal można skorzystać z sierpniowej promocji, więcej informacji pod nr 512 699 298

29 lipca 2020 by Jedyneczka 0 Comments

REKRUTACJA – C.D.

Drodzy Rodzice mamy jeszcze wolne miejsca, więc zapraszamy do naszego żłobka dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Jeszcze w sierpniu obowiązuje promocja – opłata stała pierwsze 3 miesiące w cenie 550zł za każdy miesiąc  i zwolnienie z opłaty wpisowej, TYLKO W SIERPNIU. Formularze zgłoszeniowe można wysyłać przez naszą stronę internetową, oddzwonimy i poinformujemy o szczegółach naszej oferty. Serdecznie zapraszamy!!!