girl girl
Projekt

 

O PROJEKCIE:

Z przyjemnością informujemy, że w naszej placówce jest realizowany projekt pn. „JEDYNECZKA – bajkowy żłobek z nowatorskim programem ogólnorozwojowym i artystycznym”, który jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach wsparcia działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie. Projekt  realizowany jest w okresie od 01.07.2017r. do 30.06.2019r.

Pierwsze efekty projektu są już widoczne. Dzięki wsparciu EFS utworzonych zostało 20 dodatkowych  miejsc opieki dzieci w wieku do 3 lat. Dokumenty rekrutacyjne zostały zamieszone na naszej stronie. Projektem będą objęte osoby dorosłe wychowujące dziecko, któremu zostanie zapewniona opieka w żłobku. Dzięki wsparciu projektowemu, opiekunowie będą mieli możliwość powrotu do aktywności zawodowej. Dodatkowo w ramach dostępnych funduszy doposażyliśmy placówkę w niezbędne wyposażenie jak i przeprowadziliśmy najpotrzebniejsze prace remontowe pozwalające, aby będące pod naszą opieką dzieci miały jak najlepsze i bezpieczne warunki. Więcej informacji udzielamy bezpośrednio w placówce.

 

REKRUTACJA - II ETAP:

Pliki do pobrania:

Regulamin udzielania wsparcia - POBIERZ PLIK

Załączniki nr 1-3 - POBIERZ PLIK

Załączniki nr 4-7 - POBIERZ PLIK

 

 

NIEAKTUALNE dokumenty rekrutacyjne

REKRUTACJA

Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem w dniu dziesiejszym zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne dotyczące proejktu pn. „JEDYNECZKA – bajkowy żłobek z nowatorskim programem ogólnorozwojowym i artystycznym” nr RPPD.02.02.00-20-0074/16 który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie.

Pliki do pobrania:

Regulamin udzielania wsparcia - POBIERZ PLIK

 

Załączniki nr 1-3 - POBIERZ PLIK

Załączniki nr 4-7 - POBIERZ PLIK


Wyjaśnienie do regulaminu - POBIERZ PLIK

 


Plan dnia

 

zobacz cały plan
Kontakt
#