25 sierpnia 2021 by Jedyneczka

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

                                                                                                                                                                                                                           Suwałki, 25.08.2021r.

                                                                                INFORMCJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

W związku ze zmianą terminu realizacji projektu pt. “PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA – utworzenie 25 nowych miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców Suwałk” nr RPPD.03.01.01-20-0486/20, realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zamieszczam poniżej aktualny regulamin wraz z wymaganymi dokumentami.

Regulamin

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

oświadczenie o zamieszkaniu, pracy lub nauce na ternie wojwództwa podlaskiego – gminy Miasta Suwałki

Oświadczenie uczestnika osoby biorącej udział w realizacji projektu

deklaracja uczestnictwa

deklaracja uczestnictwa w zajęciach dodatkowych

oświadczenie o statusie osoby z niepełnosprawnością

oświadczenie o statusie osoby z niepełnosprawnością w rodzinie

oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie o pracy zawodowej

oświadczenie o niekorzystnej sytuacji finansowej