28 czerwca 2021 by Jedyneczka

Informacja o projekcie pt. “PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA – utworzenie 25 nowych miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców Suwałk”

 

                                                                                                                                                                                                Suwałki, dnia 28.06.2021roku

                                                                     INFORMACJA O NOWYM PROJEKCIE


Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy realizację projekt pn. „PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA –  utworzenie 25 nowych miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców Suwałk” nr RPPD.03.01.01-20-0486/20, realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Celem projektu jest wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
Rezultatem projektu będzie utworzenie i funkcjonowanie 25 nowych miejsc w Przedszkolu JEDYNECZKA dla mieszkańców Suwałk w tym 2 grupy dzieci ( 3-4 latki i 5-6 latki ).
Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01.06.2021r. do dnia 31.08.2022r.                                                                                                      Okres rekrutacji  od dnia 30.06.2021roku do dnia 25.08.2021 roku.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą od  30 czerwca 2021r. w Biurze Projektu ul. Zastawie 38, 16-400 Suwałki ( biuro projektu będzie funkcjonowało przy ul. Zastawie 38 w Suwałkach do momentu rejestracji PRZEDSZKOLA JEDYNECZKA, potem będzie to miejsce realizacji projektu, o zmianie adresu biura projektu  rodzice zostaną poinformowani telefonicznie), więcej informacji pod nr tel. 512 699 298
Kryteria naboru:
  a) Kryterium obligatoryjne zamieszkanie dziecka w wieku przedszkolnym na terenie gminy  Miasta Suwałki
  b) Kryterium premiujące:                                                                                                                                                                                                        – niepełnosprawność dziecka + 10pkt                                                                                                                                                                                    – niepełnosprawność w rodzinie + 10 pkt za każdą osobę                                                                                                                                                  – dzieci wychowujące się w rodzinie wielodzietnej + 5 pkt                                                                                                                                                  – dzieci wychowywane samotnie + 5 pkt                                                                                                                                                                              – niekorzystna sytuacja finansowa + 5 pkt                                                                                                                                                                            – praca zawodowa obojga rodziców + 3 pkt

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

Regulamin.pdf