28 września 2019 by admin

Ogłoszenie o naborze do projektu

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczynamy II ETAP REKRUTACJI do projekt pn. „JEDYNECZKA – bajkowy żłobek z nowatorskim programem ogólnorozwojowym i artystycznym” nr WND-RPPD.02.02.00-20-0074/16, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja będzie trwała od 20.08.2018r. do 23.08.2018r. w biurze projektu, dzieci zostaną objęte opieką od 1.09.2018r. Planowany jest nabór 18 osób.

Dokumenty rekrutacyjne zostaną zamieszone na naszej stronie internetowej do 16 sierpnia 2018r. Projektem będą objęte osoby dorosłe wychowujące dziecko, któremu zostanie zapewniona opieka w żłobku. Dzięki wsparciu projektowemu, opiekunowie będą mieli możliwość powrotu do aktywności zawodowej. Dokumentem wymaganym na etapie rekrutacji będzie zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/wychowawczym, lub oświadczenie osoby samozatrudnionej przebywającej na urlopie macierzyńskim, lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.