24 września 2020 by Jedyneczka

PROMOCJE od 01.10.2020r. do 31.12.2020r.

  1. Karnety godzinowe tylko od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. dla dzieci rozpoczynających opiekę w żłobku lub korzystających z tej opieki od czasu do czasu. Warunki oferty karnetowej:                                                                                                                                                                                                       – karnet godzinowy jest do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca od dnia zakupu (tj. data wpływu przelewu),                                                                        – karnet można wykorzystać w dowolnym czasie, w różnych dniach tygodnia w godzinach 7.00-16.30 od poniedziałku do piątku,                                – dane dziecko może skorzystać max z 300 godzin opieki w ramach karnetów godzinowych,                                                                                                 – karnet rozliczany jest za każde rozpoczęte pół godziny,                                                                                                                                                               – niewykorzystane godziny przepadają po upływie 1 miesiąca od dnia zakupu ,                                                                                                                         – przed rozpoczęciem opieki w ramach karnetów należy ustalić godziny pobytu dziecka w żłobku dzień przed dniem planowanej opieki,                       – w przypadku rezygnacji z karnetu po jego wykupieniu nie uwzględnia się zwrotów,                                                                                                              – za pobyt dziecka w ramach karnetu opłata pobierana jest z góry.                                                                                                                                      Oferta karnetowa:                                                                                                                                                                                                                                 a) Karnet 20 godzin – 80zł,                                                                                                                                                                                                        b) Karnet 50 godzin – 170zł,                                                                                                                                                                                                               c) Karnet 100 godzin – 300zł,                                                                                                                                                                                               możliwość dokupienia posiłków: 14zł za dzień
  2. Stały upust dla Rodzeństw uczęszczających do placówki w wysokości 10%.
  3. Każdy Rodzic, z którego polecenia nowy Rodzic zapisze do nas swoje Dziecko otrzyma 20% rabat (dotyczy dwumiesięcznej opłaty stałej, przy czym nowy Rodzic podpisze umowę na min 6 miesięcy).                                                                                                                                                       Więcej informacji pod nr tel. 512 699 298