27 października 2021 by Jedyneczka

Zapytanie o cenę

W związku z realizacją projektu “PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA – utworzenie 25 nowych miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców Suwałk” nr RPPD.03.01.01-20-0486/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli Przedszkola Niepublicznego “Jedyneczka” w Suwałkach. Szczegóły w załączniku poniżej