ZACZYNAMY ROK SZKOLNY 2023/2024

ZACZYNAMY ROK SZKOLNY 2023/2024

Od 04.09.2023 – Dzieci i nauczyciele rozpoczęli swoją przygodę z wyjątkowym programem zajęć Klucz do uczenia się („Key to Learning”). Jego wyjątkowość polega na tym, żeprzełamuje  ondotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji. Zamiast tego Klucz do uczenia się uczy dzieci samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Dzieci uczą się logicznego myślenia i…

Rekrutacja trwa!

Rekrutacja trwa!

Trwają zapisy do Przedszkola Jedyneczka w Suwałkach. Oferujemy małe grupy przedszkolne, kreatywną doświadczoną kadrę pedagogiczną, zajęcia dodatkowe w cenie czesnego, a czesne w tym roku szkolnym to 260 zł. Zapraszamy też do Żłobka Jedyneczka w Suwałkach. Zapewniamy naszym maluszkom domową atmosferę, wszechstronny i bezpieczny rozwój. Opłata stała miesięczna za opiekę w naszym żłobku to 780 zł….