ZACZYNAMY ROK SZKOLNY 2023/2024

ZACZYNAMY ROK SZKOLNY 2023/2024

Od 04.09.2023 – Dzieci i nauczyciele rozpoczęli swoją przygodę z wyjątkowym programem zajęć Klucz do uczenia się („Key to Learning”). Jego wyjątkowość polega na tym, żeprzełamuje  ondotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji. Zamiast tego Klucz do uczenia się uczy dzieci samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Dzieci uczą się logicznego myślenia i…