W naszym przedszkolu realizujemy unikalny  program edukacyjny ,,Klucz do uczenia się„. Program koncentruje się nie tylko na przekazywaniu dzieciom wiedzy czy uczeniu wyizolowanych umiejętności, ale przede wszystkim na rozwoju umiejętności uczenia się. W procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwój ich umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do pełnego korzystania ze swojego potencjału, tj. zdolność do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania, realizowania tych planów i komunikacji.