O nas

Organem prowadzącym Żłobek i Przedszkole „Jedyneczka” w Suwałkach jest Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA, która została założona w 2013 roku w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”. Głównym przedmiotem działalności spółdzielni od początku była opieka nad dziećmi najmłodszymi w wieku do lat trzech.
W styczniu 2014 roku Spółdzielnia otworzyła Żłobek Niepubliczny „Jedyneczka” w Suwałkach przy ul. Zastawie 38, który na początku oferował 15 miejsc opieki nad dziećmi. Następnie w okresie od 1 luty 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Spółdzielnia realizowała projekt partnerski, „Podlaskie żłobki – opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodziców na rynek pracy” . W kolejnych latach w celu rozszerzenia swojej oferty opieki nad dziećmi Spółdzielnia pozyskała projekt „JEDYNECZKA – bajkowy żłobek z nowatorskim programem ogólnorozwojowym i artystycznym” , który pozwolił zwiększyć liczbę dzieci w prowadzonym żłobku do 45 miejsc. Projekt był realizowany w okresie 01.07.2017 do 30.06.2019r., zaś we wrześniu 2019 r. po zrealizowanym projekcie Spółdzielnia zwiększyła liczbę dzieci w żłobku do 50 miejsc. W roku 2022 zmniejszono liczbę miejsc w żłobku w wyniku zmian w wynajmowanym lokalu, obecnie Żłobek Niepubliczny „Jedyneczka” przy ul. Zastawie 38 w Suwałkach posiada 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Natomiast w okresie 01.06.2021r. do 30.09.2022r. Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA realizowała Projekt ” PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA- utworzenie 25 nowych miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców Suwałk”, właśnie w ramach którego działania utworzono Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” w Suwałkach przy ul. Wesoła 2.
Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA nadal planuje rozszerzać swoją ofertę opieki nad dziećmi w ramach prowadzonych placówek oraz poprzez pozyskiwanie nowych projektów, organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia kadry. Pragniemy zapewnić każdemu dziecku jak najlepsze warunki do rozwoju i zabawy, a radosne miny maluszków są dla nas najpiękniejszą nagrodą.