PROJEKTY

Program ,,Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025

Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA otrzymała wsparcie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu ,,Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025 ze środków Funduszu Pracy.

Wysokość dofinansowania 91 983,46 zł, całkowita wartość 91 983,46 zł dotyczy wsparcia zatrudnienia pracowników spółdzielni oraz kosztów bieżących prowadzonej działalności.


Celem programu jest wzmocnienie zdolności Spółdzielni Socjalne JEDYNECZKA do świadczenia usług społecznych, prowadzenia przedszkola i żłobka oraz wsparcie zatrudnienia pracowników spółdzielni.